^Atgal į viršų

Molėtų gimnazija

Naujienos

Laisvės gynėjų dienos paminėjimas Molėtų gimnazijoje

1990 m. kovo 11d. Lietuva pirmoji išėjo iš SSRS sudėties. Tačiau nepriklausomybę reikėjo apginti. Sovietų valdžia taikė įvairias sankcijas.

Lietuvoje buvo likusi sovietinė kariuomenė. Nerami sausio pradžia. Beginkliai žmonės iš visos Lietuvos važiavo ginti Lietuvos Seimo pastato, Radijo ir televizijos komiteto, Spaudos rūmų, Vilniaus televizijos bokšto nuo ginkluotų desantininkų, kurie veikė su Sovietų generalinio sekretoriaus M. Gorbačiovo žinia. Sausio 13-ąją prie Vilniaus televizijos bokšto žmonės stojo prieš tankus. Žuvo 14, sužeista 600 žmonių. Tokia Laisvės kaina.

Ryte gimnazistai rinkosi į klases. Lygiai aštuntą valandą languose sužibo žvakutės, o mokytojai pasakojo apie sausio įvykius, skambėjo E. Masytės „Laisvė“. Daugelis mokinių gimę praėjus dešimt ir daugiau metų po sausio įvykių. Jiems visi įvykiai – jau istorija.

Per ketvirtą pamoką į gimnazijos skaityklą rinkosi pirmokai, antrokai ir ketvirtokai. Pamoka, skirta Laisvės gynėjų dienai paminėti. Antrokai, vadovaujami muzikos mokytojos Rūtos Vekerotienės, dainavo „Oi neverk, motušėle!“. Ketvirtokai pasakojo Sausio įvykių istoriją. Pamokoje svečiavosi Giedrutė ir Virgilijus Šironai, kurie pasidalino su mokiniais prisiminimais apie Laisvės gynėjų dieną, apie dalyvavimus mitinguose, vėliavų siuvimą, laužus ir dainas prie jų. Sausio 13 d. žmonės nebijojo stoti prieš tankus. Patriotizmas neišaugo tuščioje vietoje. Į Laisvę vedė ilgas kelias. Giedrutė papasakojo apie savo moksleiviškas dienas sovietmečiu, kai slapta spausdinimo mašinėle spausdino straipsnius „Lietuvos katalikų bažnyčios kronikai“, kai buvo saugumo tardoma ir neišsigando. Atmintis gyva, kai perduodama iš kartos į kartą. Gyva ir mūsų Lietuva. Pamokos pabaigoje skambėjo „Laisvė“.

mokytoja Virginija

    

Copyright © 2020. Molėtų gimnazija  Rights Reserved.