^Atgal į viršų

Molėtų gimnazija

Naujienos

Pedagogai konferencijoje „Ugdymas ir psichologija 2020“

Šiuo metu labai svarbu, kad kiekvienas gimnazijoje dirbantis pedagogas didintų atsakomybę už ugdymo kokybę. Todėl dalyvauja kvalifikacijos tobulinimo renginiuose, kelia savo kvalifikaciją, tobulina kompetencijas. Sausio 15 dienos keturios gimnazijos pedagogės dalyvavo švietimo atstovų konferencijoje „Ugdymas ir psichologija 2020“.

Pagrindinis šios konferencijos tikslas - suteikti konkrečius įrankius ir strategijas, kaip tvarkytis su vis didėjančiais iššūkiais ir reikalavimais pedagogo darbe. Pagrindinės konferencijos temos: „Naujoji (ne)atrastoji mokinių karta: modus vivendi“, „Kaip pasirengti lytiniam mokinių švietimui“, „Socialinis ir emocinis ugdymas, formuojamasis vertinimas“, „Sudėtingi“ vaikai ar tėvai? Darbas su tėvais pedagogo praktikoje“, „Mokytojo vienišumas pagalbos vaikams sistemoje“, „Emociniai iššūkiai ir psichologinė pagalba mokytojo darbe“, „Koks suaugusiųjų elgesys padeda mažinti patyčias ir jų pasekmes“, „Krizės valdymas įvykus savižudybei: pagrindiniai pagalbos žingsniai“.

Gautą informaciją pedagogės perteiks savo kolegoms. Tikimės, kad įgytas žinias ir gebėjimus aktyviai taikys savo praktinėje veikloje.

 

Direktorės pavaduotoja ugdymui Genovaitė

Mokytojų Ramutės  ir Kristinos nuotraukos

 

 

Copyright © 2020. Molėtų gimnazija  Rights Reserved.