^Atgal į viršų

Molėtų gimnazija

Naujienos

Atsisveikinimas su XXIII Molėtų gimnazijos abiturientų laida

Rugpjūčio 7 dieną miesto vasaros estradoje įvyko Molėtų gimnazijos XXIII abiturientų laidos brandos atestatų įteikimo šventė „Gyvenimo architektai“. 95 abiturientams, sėkmingai įveikusiems dvylikos metų pažinimo ir brandos kelią, neįprastus ir nelengvus išbandymus mokantis nuotoliniu būdu, įteikti brandos atestatai. 

Didžiuojamės abiturientų ugdymosi pasiekimais: Austėja Lukošiūtė vidurinio ugdymo programą baigė puikiai ir sėkmingai įveikė brandos egzaminų įvertinimų 86  balų kartelę, jai įteiktas brandos atestatas su pagyrimu.  Net septyni abiturientai mokėsi labai gerai: Karolina Karvelytė, Gabija Aleksiejūnaitė, Austėja Trimonytė, Neringa Andrejevaitė, Viltė Stažytė, Augustė Bareikytė, Dovydas Umbrasas. Gimnazijos sąskaita papildyta net devyniais aukščiausiais brandos egzaminų įvertinimais. Anglų kalbos šimtukus gavo Austėja Lukošiūtė, Augustė Bareikytė, Elinga Jurkūnatė, Gustas Petkevičius, Viltė Stažytė, Gabija Šeškauskaitė, Dovydas Umbrasas, Gabija Žvinytė; biologijos šimtuku džiaugėsi Austėja Lukošiūtė. Puikūs abiturientų laimėjimai olimpiadose, konkursuose, varžybose,  septyni abiturientai sėkmingai baigė VGTU klasę. Abiturientai kūrė, kėlė naujas idėjas,  iniciatyvas, aktyviai dalyvavo projektuose, pilietinėse, socialinėse akcijose. 

Gimnazijos direktorė Rimutė Guobienė  sveikinimo kalboje dėkojo tėveliams už bendras pastangas auginant jauno žmogaus pasitikėjimą, ieškant naujų galimybių saviraiškai ir savirealizacijai, ugdant bendražmogiškas vertybes. Sveikindama abiturientus ji sakė: „Kiekvienas esate savo naujo gyvenimo architektas. Mokykloje ir šeimoje kūrėte vertybinius pamatus naujo gyvenimo rūmui, projektavote gerai apgalvotas ateities strategijas. Kuriant savo ateitį, svarbu drąsiai įveikti sunkumus, nestatant sau jokių barjerų, išdrįsti plėsti savo galimybių ribas ir džiaugtis pelnytomis pergalėmis“.

Abiturientus sveikino rajono vicemerė Vaida Saugūnienė, Lietuvos Respublikos Seimo narys Petras Čimbaras, Molėtų Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios vikaras kun. Gintas Petkevičius, Molėtų sporto centro direktorius Mindaugas Kildišius, buvo perskaitytas VGTU rektoriaus sveikinimas. Padėkos žodžius pedagogams  tarė abiturientų tėveliai. Abiturientams sėkmės linkėjo klasių vadovės Virginija Petrauskienė, Elvyra Dirmaitė, Rimutė Andriukonienė, Svetlana Gražienė. Šventės rengėjai, III gimnazijinės klasės mokiniai, abiturientams – savojo gyvenimo architektams, linkėjo pastatyti tokius savo ateities namus, kuriems jokios gyvenimo audros būtų nebaisios. 

Gimnazijos direktorė Rimutė Guobienė

Copyright © 2020. Molėtų gimnazija  Rights Reserved.