^Atgal į viršų

 

Molėtų gimnazija

Lietuvių English (UK)

Sveikinimai

 

 

 

  

 

AR ŽINOJOTE, KAD 1992 m. UNESCO LIETUVIŲ KALBĄ IŠRINKO PAČIA GRAŽIAUSIA KALBA PASAULYJE

ANTROJE VIETOJE NORVEGŲ, O TREČIOJE- ITALŲ KALBA.

Vyko konkursas, kurio esmė, lavinti lietuvių kalbą ir prisiminti seniai nevartotus žodžius.

Uždavinys: parašyti kūrinį, kurio visi žodžiai prasidėtų viena raide.

Čia vienas rašinys. 

Prano penktadienis 

Pasirodė pirmieji prabudusio pasaulio požymiai.

Pakelėj prasiskleidė pienės, prasikalė pušų pumpurai, pakvipo pakalnutės.

Pasigirdo praskrendančių paukščių plazdėjimas.

Prasidėjo penktadienis.

Pabudo penkiasdešimtmetis Pranas - praeity puskarininkis, padėkom pagerbtas, pagyrom paliaupsintas.

Pasiraivė, pasirąžė, prasimerkė, pasikasė praplikusį pakaušį, pasitaisė paklodę, pakišo pižamą po pagalve.

Paskui pasišokinėdamas puolė praustis.

Pusryčiams paragavo pyrago, pasiėmęs puoduką prisipylė pieno - pasigardžiuodamas pagėrė.

Po to paskaičiavo pinigus - pagalvojo pavažiuoti Pasvalin.

Pavaikštinės po pavasariu pakvipusį Pasvalį, pasigrožės.

Pusvalandį Pranui pagalvojus, pakeleivinga pana pasitaikė - pavėžino Pasvalin.

Pakely pas pusseserę Petrutę pasisvečiavo - pradžiugo pensininkė Petrutė, pamačiusi pusbrolį Praną, parodė proanūkio paveikslą, paplepėjo, pietumis pavaišino.

Prisikirtęs pas Petrutę pupelių pomidorų padažo (Petrutės penktadienio patiekalas), patraukė Pranas pas pulkininką Povilą.

Pasišnekučiavo, po pakvipusį pavasariu parkelį pavaikštinėjo.

Pulkininkas Povilas pavaišino poniškais papirosais (poniški papirosai - pulkininko pasididžiavimas).

Paskui Pranas paprašė pulkininko Povilo pavėžėti prekyvietėn.

Po prekyvietę Pranas pavaikštinėjo, pasiderėjęs pirko parūkytą paršelį.

Paršeliai prekyvietėje penktadieniais pigiai pardavinėjami.

Pas Petronėlę pigiausiai.

Pinigų Pranas pasiėmęs - palto plyšin pasikišęs.

Penkiasdešimt - paršeliui, penkiolikos pakako paplotėliui, pora pasiliko paštetui.

Prisipirko prisipirko...

Pavakary Pranas, pailsęs, pavargęs, parkeliavo.

Padėjo prekes priemenėj, peilį pagalando, paršelio pasipjaustė, paplotėlį padaže padažė, paštetu patepė, paskui puodą pakaitė - pačepsėdamas pavakarieniavo.

Prisprogęs, pilvą prikišęs, plikę paglostęs, prigludo prie pasvirusios pušelės, pasižvalgė po priaugusią piktžolių pievelę, pamąstė pjauti priaugusias piktžoles - pikta pasidarė.

Pabandė piktžoles pamiršti.

Pliūptelėjo praeities prisiminimai: pasvajojo, prisiminė pirmąją pamiltą paną Pauliną, pirmąją pabučiuotą panelę Patriciją - pirmiau parako Pranui pakako - pirmasis Pasvaly!

Po paraliais - praslinko penkiasdešimt... penkiasdešimt pavasarių pergyventa...

Paseno Prano panos - poniom pasivadino.

Pamiršo Praną, pamiršo pirmuosius pabučiavimus, pirmuosius pažadus - papilkėjo penktadieniai, paseno, pakumpo pats Pranas.

Praeity pasiliko puskarininkio perspektyviniai penkmečio planai.

Parymojęs, pasvajojęs, prisiminęs praeitį, pižama persirengė, padėjo praplikusį pakaušį prie pagalvio - prisnūdo.

Pasaulis pavakary pavargęs prisidėjo prie Prano poilsio.

Palinkėkime penkiasdešimtmečiui Pranui - praeity puskarininkiui, padėkom pagerbtam, pagyrom paliaupsintam - poilsio.

Autorius Marijus Gudinskas

Gerbkite ir mylėkite savo kalbą!  ???? 

Parengė lietuvių kalbos mokytoja Aušrinė Ambrazienė

 

 

Molėtų gimnazijos abiturientai - Vilniaus universiteto Teisės fakulteto stipendininkai

2023 m. Gustas Braškys

2022 m. Viltautė Valeikaitė

2021 m.  Danielė Arlickaitė

2020 m.  Greta Kuveikaitė

2019 m. Aurita Petrulytė

2018 m. Lina Jamantaitė

 

2017 m. Mantas Ramonas

2016 m. Germantė Lovčikaitė

2015 m. Barbora Dranseikaitė

2014 m. Monika Kazlauskaitė

2013 m. Eigilė Eidėnaitė

2012 m. Simona Bareikytė


Lietuvos MAKSIMALISTĖ - Danielė Arlickaitė

Lietuvos MAKSIMALISTĖ - Elzė Dubnikovaitė


  „Pineca“ vadovo, gimnazijos absolvento Arūno Gečiausko stipendininkės Gabrielė Šlepikaitė ir Miglė Sirevičiūtė

Copyright © 2024. Molėtų gimnazija  Rights Reserved.