Naujienos

Gera pradžia - pusė darbo: adaptacijos diena gimnazijoje

Rugsėjo 3-ąją gimnazijos duris pirmą kartą pravėrė nemažas būrys pirmokų, kurie įžengė į naująjį savo gyvenimo etapą, pasiruošęs priimti pasikeitimus ir juos išgyventi. Nauja pradžia pasitinkama su džiaugsmu ir rūpesčiu.

Mokymasis gimnazijoje – nauja veikla, su naujais nepažįstamais žmonėmis, kitokiu gyvenimo ritmu bei dienos režimu. Kaip padėti mokiniams susitvarkyti su naujais gyvenimo iššūkiais ir geriau adaptuotis mokykloje, rugsėjo 4 - ąją vyko tradicinė adaptacijos diena. Gimnazistai bendravo su pagalbos vaikui specialistėmis: psichologe Jūrate Laurinavičiūte, socialine pedagoge Jolanta Liubeckaite, sveikatos priežiūros specialiste Dalia Burneikiene; klasės vadovėmis: Valerija Mateikiene, Ramute Mikalauskiene; bibliotekos vedėja Vida Juknevičiene. Klasių vadovės supažindino mokinius su gimnazija. Labai svarbu, kad gimnazistai nuo pat pirmųjų dienų mokykloje pajustų sėkmę, patys įsitikintų, kad veikla ugdymo įstaigoje yra įdomi, kad visas užduotis jie pajėgūs įveikti, o iškilus sunkumams – bet kada gali sulaukti pagalbos.

Direktorės pavaduotoja ugdymui Genovaitė Marcinkėnienė