^Atgal į viršų

Molėtų gimnazija

Naujienos

Mokomasis vizitas Danijoje

Rugsėjo 12-15 dienomis kartu su Molėtų rajono savivaldybės administracija, ugdymo įstaigų vadovais dalyvavau mokomajame vizite Danijoje. Vizito tikslas – sužinoti apie LEAN metodų taikymą viešajame sektoriuje, tarp jų ir ugdymo įstaigose. LEAN esmę geriausiai nusako du pagrindiniai principai: nuolatinis tobulėjimas ir nereikalingų veiklų (nuostolių) šalinimas.

Turėjome galimybę susipažinti su LEAN metodų taikymu psichiatrijos srityje, Glostrup centre. Roskilde vyko pristatymai: „LEAN sveikatos sektoriuje“, „Senyvo amžiaus žmonių priežiūros ir reabilitacijos sisteminis tobulinimas“. Turėjome galimybę lankytis Hartwigsen Bakke mokykloje, stebėti pamokas, susipažinti su specialių ugdymosi poreikių mokinių ugdymu, mokymosi bendruomenių kūrimo patirtimis, mokytojų bendradarbiavimo ir komandinio darbo principais, taikant LEAN, siekiant pagerinti mokinių ugdymo rezultatus ir socialinę – emocinę aplinką ugdymui. Dalyvavome mokslininkų paskaitose apie LEAN metodo taikymą viešajame sektoriuje: savivaldybės administracijose, Danijos bažnyčioje, policijoje, ligoninėse, psichiatrijoje ir kitose srityje, lyderių ir komunikavimo vaidmenį įgyvendinant LEAN iniciatyvas.

Vizito metu aktyviai diskutavome aptarinėdami pamokas, pristatytas veiklas. Turėjome galimybę mokytis iš danų, kuriant funkcionalias, saugias ugdymosi aplinkas, ugdant mokinius bendradarbiaujant, suteikiant galimybę kiekvienam mokiniui būti aktyviu ugdymo proceso dalyviu, ieškant racionalių sprendimų. tobulinant veiklas.

Direktorė Rimutė Guobienė

Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.3-ESFA-R-920 priemonę „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse“. Lėšos skirtos iš Europos socialinio fondo.

  

Copyright © 2022. Molėtų gimnazija  Rights Reserved.