^Atgal į viršų

Molėtų gimnazija

Naujienos

Ispanijos mokytojų vizitas

Vykdydami programos „Erasmus+“ bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo KA1 pagrindinio veiksmo (asmenų mobilumas mokymosi tikslais) projektą „EXPLORING LEARNING ENVIRONMENTS TO REDUCE DROPOUT RATE“, Molėtų gimnazijoje su darbo stebėjimo vizitu viešėjo IES Ausiàs March (Gandia, Ispanija) mokyklos mokytojai Angels ir Joaquin.

Su svečiais pirmiausiai susipažinome dalyvaudami netradicinėje lietuvių kalbos pamokėlėje. Vėliau kiekviena mokykla pristatė savo ugdymo įstaigas - jų struktūrą, veiklas, pasiekimus. Buvo įdomu palyginti, kuo esame panašūs ir kuo esame skirtingi. Svarbiausia šio vizito dalis – atvirų pamokų stebėjimas. Mūsų gimnazijos mokytojos vedė atviras pamokas: technologijų – maisto ruošimas (mokytoja Eglė), istorijos (mokytoja Virginija), teatro (mokytoja Jolanta), integruotą IT ir lietuvių kalbos ( mokytojos Rita G., Lina U., Gražina), muzikos (mokytoja Rūta), vokiečių kalbos (mokytoja Valentina), geografijos (mokytoja Rasa), anglų kalbos (mokytoja Danguolė), CLIL (dalyko ir kalbos) integruotas pamokas: matematikos ir anglų kalbos (mokytojos Rita K. ir Loreta), matematikos – muzikos – anglų kalbos (mokytojos Rita K. ir Rūta), biologijos – vokiečių kalbos (mokytojos Regina M. ir Valentina). Vestose 13-oje atvirų pamokų dominavo mokinių darbas grupėse, buvo atliekamas eksperimentas, interviu, pristatomi paruošti mokinių darbai, gaminami sveikuoliški patiekalai, atliekamos kūrybinės užduotys. Ugdymo(si) procese (anglų kalbos žinių įsivertinimui, išmokimo patikrinimui, bendrųjų kompetencijų įsivertinimui, refleksijai, dienoraščio kūrimui, klasės valdymui) mokytojos naudojo skaitmeninius įrankius Kahoot, Jambord, Blogger, Classdojo, Quizizz bei „Voratinklis“, SMART programėles, skaitmeninę mokymo priemonę „Mokymo objektai 11-12 klasėms“, skaitmeninę mokymo(si) aplinką „EDUKA klasė“, pačių sukurtus „Bingo“, kortelių žaidimus, interaktyvius vadovėlius. Svečiai, dalindamiesi įspūdžiais iš stebėtų pamokų, išreiškė vieningą nuomonę – pamokos įdomios, motyvuojančios bei kūrybiškos, naudojant daug skaitmeninių įrankių, įtraukiančios mokinius į mokymosi procesą, leidžiančios mokytis ir anglų kalbos. Apskrito stalo „Lietuvos ir Ispanijos švietimo sistemos: panašumai ir skirtumai“ metu turėjome galimybę aptarti ir padiskutuoti apie šalių švietimo sistemas. Dalinomės patirtimi apie programos „Erasmus+“ projektų Molėtų gimnazijoje įgyvendinimą. Ispanijos mokytojai turėjo galimybę stebėti STEM (inžinerija, fizika) taikymą mokyklinėse varžybose „Makaronų tiltai“.  Susipažino su gidų būrelio veikla (neformalusis ugdymas), kurio nariai pravedė ekskursijas anglų kalba „Pažintis po Molėtų gimnaziją” ir „Pažintis su Molėtais”  bei su mokymusi kitose edukacinėse erdvėse – dalyvavo edukacinėse programose Lietuvos etnokosmologijos centre, Molėtų turizmo centre, „Meniškas kaimas“, vyko į kultūrines – pažintines veiklas Vilniuje.   

                                                           Mokytoja Rita, programos „Erasmus+“ projektų koordinatorė

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis straipsnis atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

Copyright © 2023. Molėtų gimnazija  Rights Reserved.