^Atgal į viršų

 

Molėtų gimnazija

Lietuvių English (UK)

Naujienos

Programos „Erasmus+“ kursai Romoje

Molėtų gimnazija dalyvauja programos „Erasmus+“ KA1 projekte (asmenų mobilumas mokymosi tikslais) „Inovatyvus ugdymas su STEAM“. Kvalifikacijos tobulinimo kursuose „Project and Competence Based Learning: innovative and effective methods and tools“ Romoje (Italija), kuriuos organizavo „Enjoy Italy“ centras, dalyvavo gimnazijos mokytojos Rita G. ir Lina U.

Pradžioje dalyvės susipažino su Italijos švietimo sistema, „Enjoy Italy“ veikla, o vėliau pristatė Molėtų miestą bei gimnaziją, jos veiklas kitiems dalyviams iš Ispanijos, Bulgarijos, Portugalijos, Suomijos, Rumunijos, Turkijos ir Švedijos. Kursų dalyviai kartu su dėstytoju pirmiausiai aiškinosi pagrindines XXI amžiaus kompetencijas ir įgūdžius, vyko diskusijos. Paskaitų metu buvo aptartas mokymasis bendradarbiaujant, jo ypatybės ir vertybės bei įrankiai. Didelis dėmesys buvo skirtas metodams, ugdantiems bendrąsias šiuolaikines kompetencijas. Dirbdami grupėse dalyviai analizavo „Apverstos klasės“ metodą, kurio esmė - mokinio savivaldi išankstinė teorinės mokytojo pateiktos medžiagos peržiūra, o to ko nesuprato mokinys aptaria kartu su mokytoju klasėje. Kursų dalyviai praktiškai išbandė „Loginės sistemos metodą problemų sprendimui ir projektų kūrimui“. Lektorius pristatė skaitmeninius įrankius, skirtus pamokoms, skaitmeninėms klasėms, interaktyvioms užduotims, minčių žemėlapiams kurti. Kursų klausytojai susipažino su aplinkomis, kurios skirtos programavimui ir įrankiais, tinkančiais kurti video pamokas su integruota refleksija. Dirbdami bendradarbiaujančiose grupėse praktiškai taikė įgytas teorines žinias, planuojant ir kuriant projektus. Vyko kursų refleksija ir įsivertinimas.

Kvalifikacijos tobulinimo kursų metu mokytojos patobulino skaitmeninius įgūdžius, tarpkultūrines kompetencijas,  komandinio darbo ir bendravimo anglų kalba įgūdžius. Turėjo puikias galimybes susipažinti su Romos istorija, architektūra, dalyvaudamos pažintinėje – kultūrinėje kursų programoje. Įgytos žinios ir gebėjimai bus taikomi pamokų metu, pasidalijama patirtimi su gimnazijoje bendruomene.

Mokytoja  Lina ir Rita, projekto koordinatorė

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis straipsnis atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

 

Copyright © 2024. Molėtų gimnazija  Rights Reserved.