^Atgal į viršų

Molėtų gimnazija

Naujienos

Tolerancijos diena Molėtų gimnazijoje

Molėtų gimnazijoje paminėta lapkričio 16-oji, kurią nuo 1995 metų UNESCO paskelbė Tarptautine tolerancijos diena.  Šiemet Tarptautinė komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti kvietė minint šią dieną kurti Tolerancijos namą. Mokiniai iš anksto per dailės, technologijų pamokas, klasių valandėles kūrė tolerancijos namus, parengė stendą „Tolerancija – tai...“. Lapkričio 16-ąją, per ilgąsias pertraukas, vyko minėjimas.

Direktorės pavaduotoja ugdymui Viktorija Kazlienė ir socialinė pedagogė Jolanta Liubeckaitė priminė žodžio tolerancija reikšmę, kalbėjo apie tolerancijos apraiškų atsiradimą. Gimnazistai aiškino, kaip suvokia žodį tolerancija,  pristatė savo tolerancijos namus ir surengė jų parodą. Tolerancijai buvo skirta ne tik lapkričio 16-oji. Visą savaitę šia tema kalbėta klasių valandėlių ir pamokų metu. Gimnazijos pirmokai ir antrokai su etikos mokytoja Gintare Meilūnaite surengė interaktyvią viktoriną apie tolerancijos dieną ir jos reikšmę. Trečiokai per etiką žiūrėjo dokumentinius filmus apie tautines mažumas Lietuvoje ir diskutavo apie visuomenėje vyraujančius stereotipus ir kuo jie pavojingi. Tolerancijos tema diskutuota ir per lietuvių kalbos pamokas. Abiturientai su mokytoja Daiva Sičiūniene analizavo B. Sruogos romano „Dievų miško“ ištraukas ir kalbėjo apie  toleranciją (?) nacių koncentracijos stovykloje. Antrokai, nagrinėdami I.Mero „Lygiosios trunka akimirką, diskutavo tolerancijos tema. Istorijos mokytoja Virginija Petrauskienė antrokams vedė pamoką „Tolerancijos istorija. Ką toleruojam?“

Tikimasi, kad Tolerancijos dienos renginiai atkreips mokinių dėmesį į tai, jog visi gyvename visuomenėje kaip daugiabučiame name, kuriame esame visi labai skirtingi, bet tai netrukdo draugiškai sugyventi.

Jolanta Liubeckaitė

Copyright © 2023. Molėtų gimnazija  Rights Reserved.