^Atgal į viršų

Molėtų gimnazija

Naujienos

Paskutinis mokslo metų mokytojų tarybos posėdis

Molėtų gimnazijos pedagogai trečiadienį rinkosi į išplėstinį mokytojų tarybos posėdį. Direktorės pavaduotoja ugdymui Vilija Dubauskienė aptarė mokinių 2022-2023 m. m. mokymosi rezultatus, I, II klasių mokinių kėlimą į aukštesnę  klasę. Pavaduotoja supažindino su plačiojo įsivertinimo rezultatais, aptarė giluminio įsivertinimo rezultatus. Mokytojai susipažino su 2023-2024 m. m. ugdymo plano projektu.

Karjeros specialistė Valerija Mateikienė kalbėjo apie  profesinio orientavimo poreikių tenkinimą. Programos „Savu keliu“ įtaką psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijai pristatė socialinė pedagogė Jolanta Liubeckaitė. Direktorės pavaduotoja ugdymui Rita Glinskienė aptarė mokinių dalyvavimą neformalaus ugdymo veiklose ir  klasės vadovo galimybes ugdant brandžią asmenybę. Posėdžio metu diskutuota dėl ilgalaikio I klasių teminio pamokų plano šablono. Po posėdžio metodinė taryba organizavo metodinę dieną – idėjų mugę, kurios metu kolegos dalijosi darbo patirtimi. Šiais mokslo metais nemažai gimnazijos mokytojų savo kvalifikaciją kėlė lankydamiesi užsienio mokyklose. Metodinės dienos metu buvo puiki proga pasidalinti tuo, kas nauja patirta ir sužinota. Mokytojos Lina  Urbanavičienė ir Rita Glinskienė pristatė „Apverstos klasės metodą“ („Miesto dienoraštį“) ir aktyvius mokymo metodus, skatinančius mokymosi motyvaciją. STEAM taikymą ugdymo procese pristatė mokytojos Jurgita Šeikienė ir Rūta Vekerotienė. Mokytojai Kristina ir Ramūnas Kneziai dalinosi įspūdžiais iš mokymų Portugalijoje ir kalbėjo apie kūrybiškumo bei naujovių skatinimą klasėje, ateities klasės mokymo metodiką. Mokytojos Daiva  Sičiūnienė ir Lina Urbanavičienė papasakojo apie lietuvių kalbos pamoką „Filmas apie A. Baranauską“, kurią vedė gimnazijos trečiokams. Kaip galima integruoti geografijos ir etikos pamokas sužinota klausantis mokytojų Rasos Čekuolienės ir Gintarės Meilūnaitės. Projekto koordinatorė Valerija Mateikienė pristatė pranešimą  „Verslumas – galimybė kompetencijų ugdymui“. Psichologė Jūratė Laurinavičiūtė pristatė tyrimo „Įtraukiojo ugdymo aktualijos ir galimos grėsmės“ rezultatus. Metodinės dienos metu žiūrėtas gimnazisčių sukurtas filmas „Gimnazijos metamorfozė“. Intensyvią dienos veiklą, dėkodama už mokslo metus, linkėdama gerų atostogų, apibendrino direktorė Rimutė Guobienė.

Jolanta Liubeckaitė

Copyright © 2023. Molėtų gimnazija  Rights Reserved.