^Atgal į viršų

Molėtų gimnazija

Naujienos

Lietuvos istorijos CV – istorijos ir pilietinio ugdymo mokytojams

Mokinių rudens atostogų metu Molėtų gimnazijos mokytojos Skaidrina Laurinavičienė ir Virginija Petrauskienė dalyvavome Ugdymo plėtotės centro organizuotuose mokymuose istorijos ir pilietinio ugdymo mokytojams „Istorijos mokslo ir didaktikos aktualijos – „Lietuvos istorijos CV“. Spalio 29-30 dienomis Elniakampio sodyboje, Vilniaus rajone, vyko antroji sesija. Pirmoji sesija vyko rugpjūčio 30-31 d.

Kvalifikacijos tobulinimo programai numatytos 56 valandos. Pirmųjų sesijų metu vyko susitikimai su Lietuvos universitetų mokslininkais istorikais. Karolis Zikaras, Lietuvos kariuomenės Strateginės komunikacijos departamento Pilietiškumo ugdymo skyriaus vedėjas, pristatė Lietuvos istorijos CV projektą. Tai mokslininkų mokytojams sukurta kvalifikacijos tobulinimo 17 skyrių programa, kurios tikslas - padėti istorijos mokytojams susipažinti su naujausiais istorijos mokslo tyrimais, didaktikos naujovėmis, galimybėmis pritaikyti savo darbe. Sesijų metu galėjome diskutuoti su Aleksiejumi Luchtanu, VU Archeologijos katedros docentu, prof. Rimvydu Petrausku, VU Istorijos fakulteto dekanu, Alfredu Bumblausku, VU Istorijos fakulteto profesoriumi, Valdu Rakučiu, Karo mokslų instituto mokslo darbuotoju, Rimantu Mikniu, Lietuvos istorijos instituto direktoriumi, Vytautu Jokubausku, Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto vyr. mokslo darbuotoju, Vygantu Vareikiu, BRIAI Istorijos ir archeologijos katedros profesoriumi, Norbertu Černiausku, VU Istorijos fakulteto lektoriumi, ir Benediktu Šetkumi, VDU Švietimo akademijos profesoriumi. Naujausi istorijos tyrinėjimai ir probleminiai klausimai Lietuvos priešistorėje buvo aptariami Kernavėje. Mokslininkai siūlė mokytojams pereiti nuo istorijos faktologijos prie istorinio mąstymo ir istorinio tyrimo gebėjimų ugdymo. Pirmos sesijos metu gavome namų darbą - remdamiesi pristatytais naujausiais istorijos tyrimais, pasirinkti aktualią temą, parengti užduotį, kuria būtų ugdomi patenkinamo, pagrindinio ir aukštesniojo pasiekimų lygių mokinių aukštesnieji mąstymo gebėjimai, ir išbandyti pamokoje. Antrosios sesijos metu buvo aptariamos atliktos užduotys. Toliau diskutuojama probleminiais Lietuvai klausimais: sovietų okupacija, nacių okupacija, Lietuvos valstybingumo klausimas XX a. pabaigoje. Paskutinei sesijai turime parengti tiriamiesiems darbams skirtų užduočių ir jas išbandyti pamokoje. Mokymai naudingi, nes tobulinome istorijos didaktikos, užduočių rengimo kompetencijas, diskutavome įvairių istorijos laikotarpių probleminėmis temomis, aptarėme Lietuvos ir pasaulio aktualijas.

Virginija Petrauskienė

 

Copyright © 2022. Molėtų gimnazija  Rights Reserved.