Naujienos

Žingeidžių gimnazistų tyrimui pasibaigus

Praėjusių mokslo metų lapkričio – balandžio mėnesiais gimnazijoje pirmą kartą vykdėme  žingeidžių mokinių tyrimą, kuriame dalyvavo  devintų klasių mokiniai. Jo tikslas – išskirti kiekvieno vaiko stipriąsias puses skirtingose srityse; mokslo ir pasiekimų, tam tikrų asmeninių savybių turinčius, neverbalinių gebėjimų turinčius ir pan., kad,  atsižvelgiant į gebėjimus,  jie  gautų geresnį, poreikius atitinkantį ugdymą.

Pasibaigus tyrimui,  buvo sudaryta gabaus mokinio ugdymo/si programa, su dalyko mokytojais aptartos papildomos ugdymo/si galimybės. Nuo 2018 metų pradžios pradėta vykdyti ir įgyvendinti gabaus mokinio ugdymo/si programa. Gabūs mokiniai pasirinko papildomai lavinti   lietuvių kalbos, anglų kalbos,  socialinių ir gamtamokslinių dalykų savo gabumus ir gebėjimus. Jie dalyvauja konkursuose, olimpiadose, atlieka papildomas stipresniems mokiniams skirtas užduotis. Kai kurie iš jų susidomėjo ir asmenybės pažinimo grupe, kurią pasiūlė gimnazijos psichologė.

Gimnazijos  psichologė Jūratė Laurinavičiūtė ir pavaduotoja Vilija Dubauskienė rūpinasi ir domisi, kaip šią programą sekasi vykdyti tiek mokiniams, tiek mokytojams. Gruodžio ir balandžio mėnesiais  vyko  susitikimai su žingeidžiais mokiniais. Aiškintasi, ar atitinka jų poreikius  siūloma ugdymo/si programa,  ar  jie turėtų kokių nors prašymų,  siūlymų, pastabų, pageidavimų ir pan. Tikimės, kad didesnis dėmesys gabiems mokiniams suteiks didesnio pasitenkinimo jiems patiems, nes gimnazistai turės geresnes galimybes ne tik atskleisti savo gabumus, bet ir juos realizuoti siekiant aukštesnių mokymo/si rezultatų, mokytojams - naujas iššūkis, galimybė tobulėti ir tobulintis, o gimnazija papildė tų Lietuvos mokyklų gretas, kurios rūpinasi, kad skirtingų mokymosi galimybių mokiniai turėtų kuo geresnes sąlygas atskleisti ir realizuoti savo intelektinį potencialą.

Psichologė Jūratė Laurinavičiūtė