^Atgal į viršų

Molėtų gimnazija

Naujienos

Susitikimai su būsimaisiais gimnazistais

Artėjant vasarai, gimnazija plačiai atvėrė duris būsimiesiems gimnazistams. Ją šiais metais aplankė daug būsimų mokinių. Susitikimai – puiki galimybė betarpiškai susipažinti su gimnazijos aplinka, pabendrauti su administracija, pagalbos mokiniui specialistėmis ir čia besimokančiais mokiniais. Gimnazija atpažįstama ne tik dėl gero akademinio pasirengimo, bet ir neformalaus švietimo, projektinės veiklos, mokinių visapusiško ugdymo. Mūsų visų tikslas - ugdyti atsakingą,  išprususį žmogų.

Direktorės pavaduotoja ugdymui Genovaitė Marcinkėnienė, socialinė pedagogė Jolanta Liubeckaitė, psichologė Jūratė Laurinavičiūtė, sveikatos priežiūros specialistė Dalia Burneikienė supažindino būsimuosius gimnazistus su klasių komplektavimu, dokumentų pateikimu, ugdymosi galimybėmis, tvarka ir reikalavimais gimnazijoje. Gimnazistės  pristatė mokinių tarybos veiklą.

Kiekvienais metais susidomėjimas gimnazija auga, ir mums tai geriausias įrodymas, jog dirbame kryptingai. Tikimės, kad mokiniams mūsų gimnazijoje patiko ir visų jų, būsimųjų gimnazistų, laukiame rugsėjo mėnesį.

 

Direktorės pavaduotoja ugdymui Genovaitė Marcinkėnienė

Copyright © 2023. Molėtų gimnazija  Rights Reserved.