Naujienos

Pirmasis trišalis nuotolinis tėvų susirinkimas

Į Lietuvą atkeliavęs koronavirusas pakeitė įprastinį gyvenimą gimnazijoje. Prasidėjęs nuotolinis mokymas, kelia iššūkių ne tik mokytojams ir mokiniams, bet ir tėvams. Tėvų susirinkimas – būtina kokybiško ugdymo dalis. Kadangi tėvų pareiga – domėtis vaiko mokymosi rezultatais ir jį supančia aplinka, tai tėvų susirinkimas yra proga sužinoti daugiau apie savo vaiką.

Tobulėjančios informacinės, komunikacinės technologijos leido lapkričio viduryje organizuoti  ketvirtų gimnazijos klasių nuotolinius trišalius susirinkimus (pedagogai-tėvai-vaikai). Susitikimų metu buvo kalbamasi apie mokinių ugdymosi motyvaciją, savarankiško darbo įgūdžius,  atsakomybę, egzaminų pasirinkimą, kaip tėvai prisideda prie vaikų ugdymo, kai jis vyksta ne gimnazijoje, o namuose.

Ačiū  tėveliams už supratingumą, pedagogų palaikymą, bendravimą ir bendradarbiavimą šiuo neramiu laikotarpiu.

 

Direktorės pavaduotoja ugdymui Genovaitė Marcinkėnienė