Naujienos

Naujas programos „Erasmus+“ projektas

pastedGraphic.png                  pastedGraphic_1.pngMolėtų gimnazija, kaip partnerė, įsitraukė į naują  programos „Erasmus+“ 2020m. Bendradarbiavimas inovacijų ir keitimosi gerąja patirtimi tikslais strateginių tarpmokyklinių partnerysčių projektą. 2020 - 2023 metais dalyvausime projekte „Debating as a new Approach to Learning“, kurio koordinatorius yra Società Nazionale Debate Italia (Italija). Projekto koordinatorė Giovanna informavo, kad projekto kokybė buvo įvertinta 99,5 balo iš 100. Vertinama buvo  atsižvelgiant į tris kriterijus: projekto aktualumas/strategija, projekto parengimo ir įgyvendinimo kokybė bei projekto poveikis ir sklaida. Šiame inovacijų kūrimo ir keitimosi gerąja patirtimi projekte bus kuriamas ir išbandomas intelektualinis produktas – atvirieji švietimo ištekliai, dalyvaus ne tik mokyklos, bet ir debatų asociacijos bei projektas finansuojamas Italijos Nacionalinės Agentūros.

Prioritetiniai projekto tikslai - diegti novatoriškas praktikas ugdyme, skatinant mokymąsi bendradarbiaujant ir kritinį mąstymą, integruotą skaitmeninių įrankių naudojimą, atvirą ir lankstų mokymąsi; naujai sukurtą metodologiją, remiantis debatų metodu, integruoti į ugdymo(si) procesą; skatinti švietimo srityje dirbančių asmenų profesinį tobulėjimą diegiant naujoves ir didinant pradinio ir tęstinio mokymo kokybę;  skatinti tarpvalstybinį bendradarbiavimą; tobulinti dalyvių anglų kalbos kompetencijas. 

Projekto metu planuojama organizuoti: tris tarptautinius mokytojų ir asociacijų darbuotojų susitikimus; dvi tarptautines konferencijas, skirtas projekto rezultatams skleisti ir kaip naudoti debatus kaip mokymo(si) priemonę; keturias Mokymo, mokymosi ir dėstymo veiklas, kuriose mokiniai išbandytų ir įvertintų sukurtą medžiagą; vieną mokymo kursą, skirtą mokyklų mokytojams susipažinti su diskusijų metodika bei užtikrinti rezultatų tvarumą.  

Mokytoja Rita, projekto „Debating as a new Approach to Learning“ koordinatorė

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis straipsnis atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.