^Atgal į viršų

Molėtų gimnazija

Naujienos

Mokytojų, tėvų ir mokinių nuotoliniai susitikimai

Šiandieninei mokyklai tenka spręsti daug neatidėliotinų uždavinių. Tam būtinas bendradarbiavimas su šeima, nes ji - pirmoji vaiko asmenybės ugdymo mokykla. Tiek tėvams, tiek mokyklai tenka didžiausia atsakomybė už vaiko ugdymą. Tėvai, mokytojai  turi žinoti mokinių interesus, polinkius, domėtis jų gyvenimu ir mokslu, matyti ne tik gerąsias mokinių savybes, bet objektyviai vertinti ir blogąsias.

Gruodžio  10 dieną II, III gimnazinių klasių mokinių tėvai turėjo galimybę nuotoliniu būdu susitikti su klasių vadovėmis, dalykų mokytojais. Džiugu, kad tėvai rado laiko pokalbiams  apie vaiko ugdymosi  rezultatus, problemas. Kartu su tėvais, mokiniais ir mokytojais ieškota būdų, kurie padėtų šalinti mokymosi spragas ir rasti visiems priimtinus sprendimus mokiniui darant pažangą. Tėvai džiaugiasi tokiais nuotoliniais susitikimais, kur gali gauti visapusišką individualią informaciją apie savo vaiką. Mokytojai bendravo tam, kad įrodytų, jog mokiniui gali pasisekti. Jų parama ir padrąsinimas yra labai svarbūs, norint, kad mokinys siektų pažangos.

 

Direktorės pavaduotoja ugdymui Genovaitė Marcinkėnienė

Copyright © 2021. Molėtų gimnazija  Rights Reserved.