^Atgal į viršų

 

Molėtų gimnazija

Lietuvių English (UK)

Naujienos

Įvadinis 2018 m. programos „Erasmus+“ seminaras

Molėtų gimnazijos mokytojų komandos projektas „Inovatyvūs ugdymo metodai - mokinio ir mokytojo sėkmei“ laimėjo programos „Erasmus+“ konkursą.

Mokytojos Valentina Janušienė ir Rita Kavaliauskaitė dalyvavo Švietimo mainų paramos fondo įvadiniame seminare 2018 m. programos „Erasmus+“ bendrojo ugdymo ir suaugusiųjų švietimo sektorių mobilumo projektų (KA1) dotacijų gavėjams. 

Švietimo mainų paramos fondo (Šmpf) direktoriaus pavaduotoja G. Kaklauskienė apžvelgė „Erasmus+” programos indėlį į Lietuvos švietimo sistemos kokybės gerinimą, teigdama, kad 1) pastebimai keičiasi programoje dalyvaujančių institucijų kultūra: daugėja atvirumo, drąsos eksperimentuoti, išbandyti naujoves, mokytis; 2) stiprėja bendradarbiavimas organizacijų viduje, plėtojami ir stiprinami ryšiai su vietos ir užsienio partneriais; 3) diegiami nauji valdymo procesai, struktūros ir pasiekimų stebėsenos sistemos. Šmpf Bendrojo ugdymo programų skyriaus vadovas V. Pačiauskas apžvelgė 2018 m. programos „Erasmus+“ KA1 konkurso rezultatus, pabrėždamas, kad Bendrojo ugdymo sektoriuje iš gautų 114 paraiškų buvo tinkamos ir finansuotos 41 ir džiugu, kad tame tarpe – Molėtų gimnazijos. Dotacijos sutartys su mokyklomis jau pradedamos pasirašyti elektroniniu būdu. Atsiskaitomybė už projekto kokybę vyks elektroninėje Mobility Tool+ sistemoje. Renginio metu buvo aptarti svarbiausi projekto finansų valdymo aspektai, sklaidos klausimai, dalintasi projektų įgyvendinimo gerąja patirtimi, atsakyta į kilusius klausimus. 

Vėliau vyko darbas grupėse, kur kiekviena komanda turėjo išskirti pagrindinius aspektus  projektų poveikio, administracinius, turinio, sklaidos, Europass ir eTwinning portalo panaudojimo galimybes. Grįžus į savo mokyklas kiekviena projekto darbo grupė turi susidaryti vizitų tvarkaraštį.

 

Mokytoja Rita Kavaliauskaitė, projekto „Inovatyvūs ugdymo metodai - mokinio ir mokytojo sėkmei“ koordinatorė

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis straipsnis atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

Copyright © 2024. Molėtų gimnazija  Rights Reserved.