Naujienos

Įvadinis 2018 m. programos „Erasmus+“ seminaras

Molėtų gimnazijos mokytojų komandos projektas „Inovatyvūs ugdymo metodai - mokinio ir mokytojo sėkmei“ laimėjo programos „Erasmus+“ konkursą.

Mokytojos Valentina Janušienė ir Rita Kavaliauskaitė dalyvavo Švietimo mainų paramos fondo įvadiniame seminare 2018 m. programos „Erasmus+“ bendrojo ugdymo ir suaugusiųjų švietimo sektorių mobilumo projektų (KA1) dotacijų gavėjams. 

Švietimo mainų paramos fondo (Šmpf) direktoriaus pavaduotoja G. Kaklauskienė apžvelgė „Erasmus+” programos indėlį į Lietuvos švietimo sistemos kokybės gerinimą, teigdama, kad 1) pastebimai keičiasi programoje dalyvaujančių institucijų kultūra: daugėja atvirumo, drąsos eksperimentuoti, išbandyti naujoves, mokytis; 2) stiprėja bendradarbiavimas organizacijų viduje, plėtojami ir stiprinami ryšiai su vietos ir užsienio partneriais; 3) diegiami nauji valdymo procesai, struktūros ir pasiekimų stebėsenos sistemos. Šmpf Bendrojo ugdymo programų skyriaus vadovas V. Pačiauskas apžvelgė 2018 m. programos „Erasmus+“ KA1 konkurso rezultatus, pabrėždamas, kad Bendrojo ugdymo sektoriuje iš gautų 114 paraiškų buvo tinkamos ir finansuotos 41 ir džiugu, kad tame tarpe – Molėtų gimnazijos. Dotacijos sutartys su mokyklomis jau pradedamos pasirašyti elektroniniu būdu. Atsiskaitomybė už projekto kokybę vyks elektroninėje Mobility Tool+ sistemoje. Renginio metu buvo aptarti svarbiausi projekto finansų valdymo aspektai, sklaidos klausimai, dalintasi projektų įgyvendinimo gerąja patirtimi, atsakyta į kilusius klausimus. 

Vėliau vyko darbas grupėse, kur kiekviena komanda turėjo išskirti pagrindinius aspektus  projektų poveikio, administracinius, turinio, sklaidos, Europass ir eTwinning portalo panaudojimo galimybes. Grįžus į savo mokyklas kiekviena projekto darbo grupė turi susidaryti vizitų tvarkaraštį.

 

Mokytoja Rita Kavaliauskaitė, projekto „Inovatyvūs ugdymo metodai - mokinio ir mokytojo sėkmei“ koordinatorė

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis straipsnis atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.