Naujienos

Karjeros ugdymo galimybės

   

Molėtų gimnazija, kaip partnerė, 2017-2020 metais dalyvauja programos „Erasmus+“ 2 pagrindinio veiksmo bendrojo ugdymo strateginių tarpmokyklinių partnerysčių projekto ,,My career in Europe“ veiklose (koordinatorius yra Lycée Edme BOUCHARDON (Prancūzija), partneriai -  BHAK Wien11 (Austrija), Profesionalna Tehnicheska Gimnaziya "N.Y.Vaptsarov" (Bulgarija), 2 EPAL PATRON (Graikija)). Gimnazistai, dalyvaudami projekto Mokymo, mokymosi ir dėstymo veiklose, edukaciniuose – pažintiniuose užsiėmimuose kitose edukacinėse erdvėse, akademinėje veikloje turi galimybes ugdytis karjeros kompetencijas, labiau pažįstant, realizuojant save bei įgyvendina numatytus projekto tikslus. 

 Šių dienų darbo pasaulyje yra keliami iš esmės nauji reikalavimai jaunam žmogui  karjeros kelyje ir yra „būtina karjeros kompetencija, kurią laiduoja savęs pažinimo bei prisistatymo, bendravimo, bendradarbiavimo bei veikimo socialinėje aplinkoje, nuolatinio mokymosi, darbo pasaulio pažinimo, sprendimų priėmimo, veiklos planavimo ir kiti gebėjimai“ (Stanišauskienė, V. Ugdymas karjerai mokykloje: kaip padėti moksleiviui įgyti šiuolaikinę karjeros kompetenciją?, 2012).

Projekto Mokymo, mokymosi ir dėstymo veiklų (Austrijoje, Bulgarijoje, Graikijoje, Lietuvoje) darbo sesijose dalyviai ruošė pristatymus numatytomis projekte temomis, diskutavo apie tai įvairiais aspektais, analizavo surinktus duomenis ir pateikė išvadas dirbdami tarptautinėse bendradarbiaujančiose grupelėse bei dalyvavo edukacinėse veiklose. Gimnazistų atsiliepimai apie vykusias veiklas:

Austėja: „Veiklose Austrijoje nagrinėjome temą „Švietimo sistema ir tolesnis mokymas mano šalyje/regione“. Komandos pristatė savo šalies švietimo sistemas, diskutuodami ieškojo panašumų bei skirtumų, vertino, kurios šalies sistemos bruožai priimtiniausi. Buvo parengtos lyginamosios lentelės su minėta informacija, kurią įvertinus leistų pasirinkti tą šalį, kurioje mokiniai norėtų mokytis. Aktyviai dalyvavome edukacinėse – pažintinėse išvykose: Jungtinių Tautų biure, „Spittelau“ atliekų deginimo įmonėje, Vienos universitete“.

Ineta: „Veiklų Bulgarijoje tema - „Mano šalies/regiono ekonominis įvertinimas/galimybės“. Prieš mobilumą kiekvienos šalies mokiniai turėjo paruošti pristatymą apie savo šalies ekonominę situaciją, įsidarbinimo perspektyvas, bedarbystės lygį šalyje, geriausiai ir prasčiausiai apmokamus darbus, o veiklų metu atliktą darbą pristatė. Mobilumo organizatoriai apibendrino visų šalių pateiktą medžiagą. Taigi projekto dalyviai susipažino su kiekvienos šalies darbo rinka ir įsidarbinimo perspektyvomis. Vyko susitikimai ir diskusijos su Vratso miesto Karjeros centro, Darbo biržos specialistais“.

Greta: „Lietuvoje vykusių darbo sesijų temos buvo „Renkuosi profesiją“ ir „Darbo įstatymas mano šalyje“. Kiekviena projekto komanda analizavo darbo įstatymus įvairiose šalies ūkio sferose, vertino, apibendrino ir pristatė gautas išvadas. Lankėmės UAB „Sicor Biotech“ - biotechnologinės farmacijos įmonėje, kuriančioje ir gaminančioje rekombinantinius biofarmacinius preparatus pagal pažangiausias mokslo ir gamybos technologijas, kur susipažinome su bendrovės veikla, gaminamais preparatais, galėjome stebėti gaminimo procesą. O AB „Grigeo“, kuri yra popieriaus ir medienos pramonės įmonių grupių Baltijos šalyse gamintoja, projekto dalyviai turėjo galimybę stebėti bendrovės gaminamos produkcijos visą gamybos procesą“.

Gabrielė: „Graikijoje vykusių veiklų tema - „Kultūriniai aspektai darbo vietoje dalyvaujančiose šalyse“. Kiekviena šalis ruošė medžiagą apie kultūrinius aspektus darbo vietose (bendravimo ypatumai tarp darbuotojų, tarp darbdavių ir darbuotojų, aprangos kodo ypatumai darbo vietoje, darbo valandos ir pan.), o mobilumo metu, dirbdami bendradarbiaujančiose komandose, ruošė pristatymus, diskutuojant ieškojo bendrumų ir skirtumų, lygindami surinktą medžiagą. Lankėmės Patros mokslų centre, kur pirmiausiai susipažinome su matematikos, fizikos bei IT interaktyviomis ekspozicijomis, o  po to dirbome komandomis ir turėjome išnagrinėti dvi logines užduotis bei paruošti pristatymus“.

Įgyta patirtis Mokymo, mokymosi ir dėstymo veiklose padėjo plėtoti projekto dalyvių karjeros kompetenciją, patobulinti kritinio mąstymo ir refleksijos, asmenybės pažinimo, sprendimų priėmimo, bendradarbiavimo ir bendravimo, komunikavimo gebėjimus, sustiprino dalyvių anglų kalbos žinias. 

Karjeros kompetencijas mokiniai tobulina ir dalyvaudami edukacinėse - pažintinėse veiklose, praktinėse pamokose kitose edukacinėse erdvėse, t.y. išvykose į verslo įmones, įstaigas. Gimnazistai, lankydamiesi UAB „Intersurgical“, kuri yra pasaulinė plataus medicininių gaminių asortimento, skirto kvėpavimo takams kūrėja, gamintoja ir tiekėja, susipažino su gaminamos produkcijos procesu; inžinierių, mikrobiologijos technikų, surinkėjų darbo specifika.  Molėtų rajone veikiančioje, vienoje didžiausių plastikinių produktų gamintojų Baltijos šalyse, UAB „Hoda“ III gimnazinių klasių mokiniai dalyvavo ne tik pažintinėje ekskursijoje, bet jau ir tradicija tapusia  edukacinėje pamokoje „Sintetiniai plastikai, jų gamyba ir panaudojimas“, kurios metu su įvairiais plastikais susipažino ne chemijos kabinete, o pačioje įmonėje. Pažintinės ekskursijos tarptautiniame Karmėlavos oro uoste metu mokiniai susipažino su skrydžių palydovų darbo specifika, turėjo galimybę pasiklausyti skrydžio valdymo centro darbuotojų ir pilotų pokalbių. I-os gimnazinės klasės mokiniai dalyvavo edukacinėje – apžvalginėje ekskursijoje Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje, kurios metu susipažino su bibliotekos istorija ir veikla, bibliotekininko, bibliografo, archyvų dokumentų restauratoriaus ir konservatoriaus specialybėmis. Mokiniams buvo sudaryta galimybė pamatyti pirmąsias spausdintas XV a. knygas (inkunabulus), senovines biblijas ir giesmynus, senųjų žemėlapių originalus, didžiausią ir mažiausią knygas Lietuvoje bei restauratorių realiai atliktus darbus - seniausias restauruotas knygas. 

Gimnazistai turi galimybes ne tik susipažinti su įvairiomis profesijomis, bet ir įgyti praktinių gebėjimų. I-II klasių gimnazistai, dalyvaudami Alantos technologijos ir verslo mokyklos organizuojamose aktyviose profesijų pamokose, praktinio mokymo laboratorijose ir dirbtuvėse dalyvavo technikos priežiūros, verslumo, įvairių gėrimų gamybos, siuvimo pamokose ir atliko užduotis, o Utenos regioninio profesinio mokymo centro atvirų durų dienos renginyje „Profesijos iš arčiau“ II ir IV klasių gimnazistai turėjo galimybę praktinio mokymo laboratorijose ir dirbtuvėse praktiškai susipažinti su automobilių mechaniko, apdailininko, konditerio profesijomis bei dalyvauti praktiniuose užsiėmimuose. II – III gimnazinių klasių mokiniai lankėsi VU Gyvybės mokslo centro mikrobiologijos laboratorijoje, kur praktinių užsiėmimų metu atliko du laboratorinius darbus – išbandė bakterijų E. coli ir sarcinų dažymą Gramo būdu, mikroskopu stebėjo mielių ląstelių atsarginį polisacharidą glikogeną, o VU medicinos fakultete sužinojo apie studijų galimybes bei anatomijos katedroje mokėsi atpažinti žmogaus kaulus, susipažindino su didžiausia Europoje kaukolių kolekcija.

Gimnazistai aktyviai įsitraukia ir į akademinę veiklą, kuri stiprina karjeros kompetenciją. Bendradarbiaujant su socialiniais partneriais Vilniaus univeritetu ir Vytauto Didžiojo universitetu gimnazijoje vyko tradicinės VU, VDU dienos, kurių metu profesoriai ir dėstytojai vedė pamokas – paskaitas įvairiomis temomis: „Filologija šiandien“, „Šiuolaikinio verslo matematika“, „Krepšinis ir magnetinis rezonansas“, „Ką veikia neurobiologai“, „Kapitalas ar idėja? Kokį kapitalą valstybei gali krauti vieno žmogaus idėja“, „Priėmimo sąlygų į aukštąsias mokyklas keliai ir klystkeliai“. Dėstytojų vestos pamokos gimnazistams suteikė galimybę ugdytis ne tik dalykines ir bendrąsias kompetencijas, bet ir ugdymo karjerai kompetencijas, supratimą apie sąmoningą profesinį pasirinkimą bei pažinimą.

Dalyvauti tarptautinėje mokymosi, žinių ir karjeros planavimo parodoje „Studijos 2019“ turėjo galimybę 98 II-IV gimnazinių klasių mokiniai. Šios parodos dėmesys buvo skirtas karjeros planavimui. Parodos turinys buvo orientuotas į praktines žinias, kaip įkurti verslą, kaip pasirinkti tarp darbo pasiūlymų, kaip parengti išskirtinį CV, kam reikalingas motyvacinis laiškas, kaip vyksta darbo pokalbis. Gimnazistai susipažino su universitetų, kolegijų, profesinių mokyklų studijų programomis,  kalbų mokymo bendrovių siūlomomis paslaugomis, Lietuvos verslo įmonių veikla bei dalyvavo interaktyviuose užsiėmimuose, profesijas išbandė naudodamiesi išmaniaisiais simuliatoriais ir naujausiomis technologijomis. 

Dalyvavimas tokiose veiklose, kurios yra integruotos į ugdymo(-si) procesą ar vyksta kitose edukacinėse erdvėse, padeda mokiniams pasirinkti tolesnį mokymosi ir/ar darbinės veiklos kelią, pasirengti karjerai šiuolaikiniame darbo pasaulyje. O mokytojams, tai galimybės labiau pažinti savo ugdytinius, ugdymo(-si) procesą daryti patrauklesnį, kartu tobulinti ir savo profesines kompetencijas.

 

Mokytoja Rita, projekto ,,My career in Europe“ koordinatorė

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Straipsnis atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.