Naujienos

Sveikiname!

Prieš Kalėdų atostogas vyko gimnazijos atestacinės komisijos posėdis, kurio metu lietuvių kalbos mokytojai Linai Urbanavičienei suteikta mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija.

Sveikiname ir linkime sėkmės profesinėje veikloje. 

Direktorė Rimutė Guobienė

Dominyko Repečkos nuotrauka