^Atgal į viršų

 

Molėtų gimnazija

Lietuvių English (UK)

Naujienos

Molėtiškiai gimnazistai VGTU klasių mokinių konferencijoje

Baigiantis mokslo metams, apibendriname veiklos Vilniaus Gedimino technikos universiteto klasėje rezultatus. Molėtų gimnazijoje šiais mokslo metais 45 mokiniai mokėsi fizikos, matematikos ir biochemijos klasėse.

Šie mokiniai tris kartus lankėsi universiteto laboratorijose ir atliko darbus, kurių nėra galimybės atlikti gimnazijoje. Žinojome, kad tradiciškai pavasarį VGTU klasių veiklą apibendrina konferencija „Kurkime ateitį kartu su VGTU“. Džiaugiamės Molėtų gimnazijos mokiniais ir mokytojais, kurie ryžosi atlikti tiriamuosius darbus, o jų rezultatus pristatyti konferencijoje. Gegužės 17 dieną vienuolika Molėtų gimnazijos I-III  klasių mokinių, besidominčių matematika ir gamtos (fizikos ir chemijos) mokslais, dalyvavo strateginių tarpmokyklinių partnerysčių projekto ,,Innovative Generation“  veiklose, susijusiose  su STEM  Vilniaus Gedimino technikos universitete.  Iš dvidešimt trijų VGTU klases turinčių mokyklų pranešimus skaitė dvylikos gimnazijų atstovai. Iš septyniolikos  pranešimų du buvo molėtiškių. Eimantas Višumirskas ir Justina Židonytė, vadovaujami chemijos mokytojos Irmos Kiliuvienės  tyrinėjo naminių paukščių kiaušinių lukštus ir nustatinėjo kalcio karbonato masės dalį juose. Tai labai svarbi medžiaga, kuri ir nulemia kiaušinio patvarumą. Visi žinome, kaip nemalonu, kai, rodos, vos prilietus kiaušinį, jis sudūžta. Šių mokinių tyrimas rėmėsi titravimu, o tai sudėtingas kiekybinės analizės metodas, kurį abu gimnazistai turėjo puikiai išmokti. Sėkmingas šio projekto atlikimas reikalavo ne tik kruopščiai atlikti laboratorinius darbus (sverti, ruošti molinės koncentracijos tirpalus), bet ir apdoroti gautus eksperimento duomenis, ieškoti informacijos šia tema ir padaryti atitinkamas išvadas. O Erika Vidžiūnaitė ir Raminta Šėžaitė, vadovaujamos fizikos mokytojos Irenos Jančionytės nagrinėjo biojutiklius ir jų panaudojimo galimybes artimoje aplinkoje. Molėtiškių pranešimai visų pranešimų kontekste išsiskyrė moksliškumu ir pasirinktų temų aktualumu.

Dėkojame mokiniams, mokytojams už atliktus  ir pristatytus tiriamuosius darbus, o VGTU - už sudarytas galimybes atlikti tyrimus universiteto laboratorijose bei projektui, finansuojamam Europos Komisijos. 

VGTU klasių veiklos Molėtų  gimnazijoje koordinatorė V. Dubauskienė

Copyright © 2024. Molėtų gimnazija  Rights Reserved.