Naujienos

Dėl I-III gimn. klasių ugdymo proceso organizavimo

Molėtų rajono savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos 2021-05-07 posėdžio nutarimu (pridedamas) I–III gimnazijos klasių mokiniai iki birželio 1 d. mokosi tik nuotoliniu būdu.