Susitikimas su I gimnazinių klasių tėvais (globėjais, rūpintojais)

Mokslo metų pradžia – išbandymų mėnuo naujokams gimnazijoje. Mokiniai adaptuojasi naujoje ugdymo įstaigoje, mezga pažintis. Lygiai taip pat ir tėvai (globėjai, rūpintojai) susiduria su naujovėmis, leisdami savo atžalas į naują mokyklą. Neretai suaugusiesiems kyla daug klausimų, į kuriuos atsakymą gali rasti atvykus į tėvų susirinkimus.

Spalio pabaigoje vyko pirmų gimnazijos klasių mokinių tėvų susirinkimas. Psichologė Jūratė kalbėjo apie mokinių  adaptaciją, pristatė tyrimo „Naujokų adaptacija gimnazijoje“ rezultatus. Vėliau tėvai (globėjai, rūpintojai) dalyvavo klasių susirinkimuose. Klasių vadovai priminė pamokų lankomumo tvarką, uniformų dėvėjimo reikalavimus, konsultacijų būtinumą. Tėvai džiaugėsi  gerais mokytojų ir mokinių santykiais, sutvarkyta, gražia gimnazijos aplinka, skaniu valgyklos maistu, saugumu gimnazijoje. Nerimavo dėl mokinių didelio mokymosi krūvio.

Tiek mokytojai, tiek tėvai (globėjai, rūpintojai) turi suprasti, jog nesėkmingas vaikas ne tas, kuris gavo blogą pažymį, ne tas, kuriam nesiseka atlikti pratimo ar išspręsti uždavinio. Nesėkmingas vaikas yra tas, kurio nemyli. Tiek mokytojai, tiek tėvai turime mylėti vaikus, kurie sėkmingai ugdysis gimnazijoje.

Direktorės pavaduotoja ugdymui Genovaitė Marcinkėnienė