^Atgal į viršų

Molėtų gimnazija

Gimnazijos metodinės grupės

Lietuvių kalbos mokytojų metodinė grupė:

Pirmininkas - Lina Urbanavičienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja

Nariai:

Aušrinė Ambrazienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja

Jūratė Juškienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja

Daiva Sičiūnienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja

Kuruojantis vadovas - Vilija Dubauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui


Tiksliųjų mokslų mokytojų metodinė grupė:

Pirmininkas - Rimutė Andriukonienė, matematikos mokytoja

Nariai:

Rita Kavaliauskaitė, matematikos mokytoja

Elvyra Dirmaitė, matematikos mokytoja

Jurgita Šeikienė, matematikos mokytoja

Gražina Žalienė, informacinių technologijų mokytoja

Rita Glinskienė, informacinių technologijų mokytoja

Kuruojantis vadovas - Rimutė Guobienė, direktorė


Užsienio kalbų mokytojų metodinė grupė:

Pirmininkas - Valentina Zapolskienė, rusų ir vokiečių kalbų mokytoja

Nariai:

Svetlana Gražienė, rusų kalbos mokytoja

Loreta Valbasaitė, anglų kalbos mokytoja

Danguolė Dirmienė, anglų kalbos mokytoja

Vita Maželienė, anglų kalbos mokytoja

Stasė Stundienė, anglų kalbos mokytoja

Elinga Šimkūnaitė, anglų kalbos mokytoja

Kuruojantis vadovas - Vilija Dubauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui


Socialinių mokslų mokytojų metodinė grupė:

Pirmininkas - Rasa Čekuolienė, geografijos mokytoja

Nariai:

Gintarė Meilūnaitė, etikos mokytoja

Vida Šlepikienė, tikybos mokytoja

Skaidrina Laurinavičienė, istorijos mokytoja

Jūratė Laurinavčiūtė, psichologijos mokytoja

Virginija Petrauskienė, istorijos mokytoja

Kuruojantis vadovas - Vilija Dubauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui


Gamtos mokslų mokytojų metodinė grupė:

Pirmininkas - Regina Dragūnienė, biologijos ir chemijos mokytoja

Nariai:

Regina Mongirdienė, biologijos mokytoja

Irena Jančionytė, fizikos mokytoja

Vilija Dubauskienė, fizikos mokytoja

Rima Nariūnaitė, chemijos mokytoja

Kuruojantis vadovas - Vilija Dubauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui


Menų ir fizinio ugdymo mokytojų metodinė grupė:

Pirmininkas - Rūta Vekerotienė, muzikos ir technologijų mokytoja

Nariai:

Kristina Knezienė, fizinio ugdymo mokytoja

Ona Sakalauskienė, fizinio ugdymo mokytoja

Ramūnas Knezys, fizinio ugdymo mokytojas

Ramutė Mikalauskienė, dailės ir technologijų mokytoja

Ilona Grinienė, dailės mokytoja

Eglė Žalienė, dailės ir technologijų mokytoja

Jolanta Žalalienė, teatro mokytoja

Kuruojantis vadovas - Rita Glinskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

 

 

Informacija atnaujinta 2023-01-11

Copyright © 2023. Molėtų gimnazija  Rights Reserved.