^Atgal į viršų

 

Molėtų gimnazija

Sveikinimai ir padėkos

SKELBIAMAS KONKURSAS LAISVAI CHEMIJOS MOKYTOJO PAREIGOMS UŽIMTI

Molėtų gimnazija, savivaldybės biudžetinė įstaiga, Jaunimo g. 5, LT-33127, Molėtai, Molėtų gimnazijos kodas –191227820, skelbia atranką chemijos mokytojo pareigoms eiti.

 1. Pareigybės pavadinimas: pagrindinio ugdymo II dalies ir vidurinio ugdymo chemijos mokytojas.
 2. Pareigybės lygis: A2.
 3. Darbo sutarties rūšis: nuolatiniam darbui.
 4. Darbo krūvis: 0,8 etato
 5. Darbo užmokestis priklauso nuo turimos kvalifikacinės kategorijos, pedagoginio darbo stažo. Pareiginio atlyginimo koeficiento dydis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu.
 6. Darbo pradžia: nuo 2021 m. rugsėjo 1 d.
 7. Kvalifikaciniai reikalavimai pareigybei užimti: aukštasis pedagoginis išsilavinimas (chemijos mokytojo kvalifikacija). Atitikti valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu, reikalavimus, turi mokėti naudotis kompiuterinėmis informacinėmis technologijomis, turėti aukštesnę nei bazinę skaitmeninio raštingumo kvalifikaciją. Pretendentas siekiantis dirbti chemijos mokytoju, turi atitikti Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 48 straipsnyje nustatytus gimnazijos ugdymo planą veda chemijos dalyko pamokas įskaitant privalomų ar pasirenkamų mokomųjų dalykų ar jų modulių, neformaliojo švietimo valandas ir valandas, skirtas ugdymo poreikiams tenkinti bei mokymosi pagalbai teikti, veda integruotas pamokas su kitų dalykų mokytojais; planuoja ugdomąją veiklą (ilgalaikių bei pamokų planų, programų rengimas), ruošiasi pamokoms, rengia mokomąją medžiagą, planuoja pamokas, rengia individualizuotas ir diferencijuotas užduotis; konsultuoja mokinius; vertina mokinių mokymosi pasiekimus; rengia mokinius egzaminams, padeda mokiniams rengti brandos darbus; mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus) informuoja apie mokinių ugdymo ir ugdymosi poreikius, mokymosi pažangą; tobulina profesines kompetencijas, fiksuoja savo asmeninę pažangą ir ją aptaria; pildo el. dienyną ir kitus ugdymo(si) dokumentus; planuoja, organizuoja ir vykdo veiklas mokyklos bendruomenei, atlieka klasės vadovo pareigas.
 8. Dokumentai pateikiami:
  • Prašymas leisti dalyvauti atrankoje;
  • Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
  • Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija;
  • Gyvenimo aprašymas.
  • Atrankai galima pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.
 9. Dokumentai pateikiami iki gegužės 31 d. 15.30 val. vienu iš būdų:
  • skenuoti ir atsiųsti adresu: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
  • atnešti į gimnazijos raštinę, darbo laikas 8.00-15.30 val. (pirmadienis-penktadienis)
 10. Informacija teikiama tel.: 8 61141287, el. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Pretendentų atrankos pokalbiai vyks 2021 m. birželio 2 dieną nuo 10.00 iki 12.00 val. gimnazijoje. Į pokalbį bus kviečiami tik pretendentai, atitinkantys reikalavimus. Pokalbių metu pateikti dokumentų originalus.

 

SKELBIAMAS KONKURSAS LAISVAI MATEMATIKOS MOKYTOJO PAREIGOMS UŽIMTI

Molėtų gimnazija, savivaldybės biudžetinė įstaiga, Jaunimo g. 5, LT-33127, Molėtai, Molėtų gimnazijos kodas –191227820, skelbia atranką matematikos mokytojo pareigoms eiti.

 1. Pareigybės pavadinimas: pagrindinio ugdymo II dalies ir vidurinio ugdymo chemijos mokytojas.
 2. Pareigybės lygis: A2.
 3. Darbo sutarties rūšis: nuolatiniam darbui.
 4. Darbo krūvis: 1 etatas.
 5. Darbo užmokestis priklauso nuo turimos kvalifikacinės kategorijos, pedagoginio darbo stažo. Pareiginio atlyginimo koeficiento dydis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu.
 6. Darbo pradžia: nuo 2021 m. rugsėjo 1 d.
 7. Kvalifikaciniai reikalavimai pareigybei užimti: aukštasis pedagoginis išsilavinimas (matematikos mokytojo kvalifikacija). Atitikti valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu, reikalavimus, turi mokėti naudotis kompiuterinėmis informacinėmis technologijomis, turėti aukštesnę nei bazinę skaitmeninio raštingumo kvalifikaciją. Pretendentas siekiantis dirbti matematikos mokytoju, turi atitikti Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 48 straipsnyje nustatytus reikalavimus.
 8. Pareigybės darbo funkcijos: pagal mokyklos ugdymo planą veda matematikos dalyko pamokas įskaitant privalomų ar pasirenkamų mokomųjų dalykų ar jų modulių, neformaliojo švietimo valandas ir valandas, skirtas ugdymo poreikiams tenkinti bei mokymosi pagalbai teikti, veda integruotas pamokas su kitų dalykų mokytojais; planuoja ugdomąją veiklą (ilgalaikių bei pamokų planų, programų rengimas), ruošiasi pamokoms, rengia mokomąją medžiagą, planuoja pamokas, rengia individualizuotas ir diferencijuotas užduotis; konsultuoja mokinius; vertina mokinių mokymosi pasiekimus; rengia mokinius egzaminams, padeda mokiniams rengti brandos darbus; mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus) informuoja apie mokinių ugdymo ir ugdymosi poreikius, mokymosi pažangą; tobulina profesines kompetencijas, fiksuoja savo asmeninę pažangą ir ją aptaria; pildo el. dienyną ir kitus ugdymo(si) dokumentus; planuoja, organizuoja ir vykdo veiklas mokyklos bendruomenei.
 9. Dokumentai pateikiami:
  • Prašymas leisti dalyvauti atrankoje;
  • Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
  • Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija;
  • Gyvenimo aprašymas.
  • Atrankai galima pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.
 10. Dokumentai pateikiami iki gegužės 31 d. 15.30 val. vienu iš būdų:
  • skenuoti ir atsiųsti adresu: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
  • atnešti į gimnazijos raštinę, darbo laikas 8.00-15.30 val. (pirmadienis-penktadienis)
 11. Informacija teikiama tel.: 8 61141287, el. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Pretendentų atrankos pokalbiai vyks 2021 m. birželio 1 dieną nuo 10.00 iki 12.00 val. gimnazijoje. Į pokalbį bus kviečiami tik pretendentai, atitinkantys reikalavimus. Pokalbių metu pateikti dokumentų originalus.

 

SKELBIAMAS  KONKURSAS MOKYTOJO PADĖJĖJO  PAREIGOMS UŽIMTI

Molėtų gimnazija skelbia konkursą mokytojo padėjėjo pareigoms nuo 2021 m. rugsėjo. (1 etatas). Darbo sutartis terminuota – 4 mėn.

Privalumai ir reikalavimai pretendentams:

- gebėjimas bendrauti ir bendradarbiauti;

- informacinių technologijų ir komunikacinių technologijų valdymas;

- pedagoginis išsilavinimas.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

- prašymą leisti dalyvauti atrankoje (pildomas vietoje);

- asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;

- išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;

- gyvenimo aprašymą (ne daugiau 2 spausdintų puslapių);

- pretendentas gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas, nurodydamas asmenų kontaktus.

Dokumentų originalai pateikiami rašant prašymą ir patikrinti grąžinami pretendentui.

Pretendentų atrankos būdas – žodžiu (pokalbis).

Dokumentai priimami iki 2021 m. gegužės 31d.

Dokumentai pateikiami asmeniškai, adresu Jaunimo g. 5, LT-33127, Molėtai, siunčiami registruotu laišku ar el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Informacija teikiama tel. \: 8 61141287

Pokalbis vyks 2021 m. birželio 4 d. 10–12 val. Pretendentai, atitinkantys konkurso atrankos reikalavimus, apie pokalbio laiką bus informuojami asmeniškai.

 

Copyright © 2024. Molėtų gimnazija  Rights Reserved.