^Atgal į viršų

Molėtų gimnazija

Naujienos

Molėtų gimnazijos mokytojų viešnagė

Sausio 4 dieną Molėtų gimnazijos mokytojai lankėsi Anykščiuose. Viešėjo Anykščių Jono Biliūno gimnazijoje, kur dalyvavo profesiniame dialoge "Inovatyvių mokymo priemonių ir metodų taikymas, integruojant neformalųjį švietimą su formaliuoju, jų įtaka mokinių savivaldžiam mokymuisi".

Gimnazijų mokytojai metodinėse grupėse pasidalijo gerąja darbo patirtimi apie bendradarbiavimo su socialiniais partneriais įtaką mokinių kūrybiškumo ugdymui, hibridinių klasių svarbą, 3D spausdintuvo panaudojimo galimybes, savanorystės, edukacinių erdvių, tarptautinių projektų ir neformaliojo švietimo dermę su savivaldžiuoju mokymusi, gamtamokslinės laboratorijos ir virtualios biologijos klasės svarbą, įgyvendinant Bendrojo ugdymo plano nuostatas, užsienio kalbų laboratorijos galimybių panaudojimą ugdymo procese. Pasisėmę gerosios patirties, gimnazijos mokytojai dalyvavo edukacinėse veiklose Anykščių menų inkubatoriuje - menų studijoje. Popietė lėkte pralėkė, pasirodo, tiesą dabar jau anykštėnas Vladas Vitkauskas yra sakęs, kad Anykščiuose pailgėja ir diena, ir naktis, o laiko skaičiuoti ten nebespėji. Ačiū anykštėnams už svetingumą, o Molėtų gimnazijos administracijai už suteiktas galimybes stiprėti, augti ir dalintis bendrystėje.

Copyright © 2022. Molėtų gimnazija  Rights Reserved.