^Atgal į viršų

Molėtų gimnazija

Sveika mokykla

Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto gimnazijoje tikslas – saugoti ir stiprinti mokinių sveikatą, aktyviai bendradarbiaujant su jų tėvais (globėjais, rūpintojais).

Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto gimnazijoje uždaviniai:

1. vykdyti mokinių sveikatos būklės stebėseną;

2. ugdyti mokinių sveikos gyvensenos įgūdžius;

3. vykdyti visuomenės sveikatos rizikos veiksnių stebėseną ir prevenciją gimnazijoje.


Darbo laikas gimnazijoje:

Pirmadienis 8.00 - 16.30

Antradienis  8.00 - 16.30

Trečiadienis   8.00 - 16.30 

Pietų pertrauka 12.00 - 12.30 


Visuomenės sveikatos priežiūros specialistės 2023 m. veiklos planas


Veiklos:

Sveika mokykla 2023 - 2024 m.m.

Sveika mokykla 2022 - 2023 m.m.

Sveika mokykla 2021 - 2022 m.m.

Sveika mokykla 2020 - 2021 m.m.

Sveika mokykla 2019 - 2020 m.m.

Sveika mokykla 2018 - 2019 m.m.

Sveika mokykla 2017 - 2018 m.m


Mokinių, sergančių lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, savirūpos proceso organizavimo tvarkos aprašas

Pirmos pagalbos Molėtų gimnazijoje organizavimo tvarka

Mokyklos darbuotojų veiksmų mokiniui susirgus ar patyrus traumą Mokykloje ir teisėtų Mokinio atstovų informavimo apie Mokykloje patirtą traumą ar ūmų sveikatos sutrikimą tvarka

Mokinių apžiūros dėl asmens higienos tvarka

Kaip padėti sušalusiam žmogui

   

Copyright © 2023. Molėtų gimnazija  Rights Reserved.