^Atgal į viršų

Molėtų gimnazija

Sveika mokykla

Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto gimnazijoje tikslas – saugoti ir stiprinti mokinių sveikatą, aktyviai bendradarbiaujant su jų tėvais (globėjais, rūpintojais).

Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto gimnazijoje uždaviniai:

1. vykdyti mokinių sveikatos būklės stebėseną;

2. ugdyti mokinių sveikos gyvensenos įgūdžius;

3. vykdyti visuomenės sveikatos rizikos veiksnių stebėseną ir prevenciją gimnazijoje.


Veiklos:

Sveika mokykla 2020 - 2021 m.m.

Sveika mokykla 2019 - 2020 m.m.

Sveika mokykla 2018 - 2019 m.m.

Sveika mokykla 2017 - 2018 m.m.


"Rekomendacijos tėvams ir ne tik ..."


Pirmos pagalbos Molėtų gimnazijoje organizavimo tvarka

Mokyklos darbuotojų veiksmų mokiniui susirgus ar patyrus traumą Mokykloje ir teisėtų Mokinio atstovų informavimo apie Mokykloje patirtą traumą ar ūmų sveikatos sutrikimą tvarka

Mokinių apžiūros dėl asmens higienos tvarka

 

Copyright © 2021. Molėtų gimnazija  Rights Reserved.