^Atgal į viršų

 

Molėtų gimnazija

Lietuvių English (UK)

Korupcijos prevencija

Už korupcijos prevenciją gimnazijoje atsakingas asmuo - direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rita Glinskienė, tel. 8 645 62 816, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

2023 m. dovanų negauta.

2023 m. pranešimų dėl korupcijos negauta.

2023 m. skundų dėl korupcinio pobūdžio teisės aktų pažeidimų negauta.

2023 m. Molėtų gimnazijos darbuotojų nusišalinimų nuo dalyvavimo rengiant, svarstant ir priimant sprendimus, vykdant jiems pavestas užduotis, kad būtų išvengta galimo viešųjų ir privačių interesų konflikto nebuvo.

MOLĖTŲ GIMNAZIJOS DARBUOTOJŲ TOLERANCIJOS KORUPCIJAI INDEKSO NUSTATYMAS

INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOJE ATLIKTĄ KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMĄ


Korupcijos prevencijos programa

Antikorupcinio elgesio kodeksas

Pareigybės, kurioms privaloma pateikti prašymą Specialiųjų tyrimų tarnybai

Pareigybės, kurioms privaloma pateikti privačių interesų deklaracijas

Vidinio informacijos apie pažeidimus teikimo kanalo administratorius

Molėtų gimnazijos vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašas

Molėtų rajono savivaldybės administracijos informacijos apie pažeidimus pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą teikimo tvarkos aprašas

Korupcijos prevencijos įstatymas

Dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo tvarkos aprašas

Veiksmų Molėtų gimnazijoje gavus neteisėtą atlygį tvarkos aprašas


Informaciją apie pažeidimą gimnazijoje galite pateikti šiais būdais:

  • Per gimnazijos vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą - elektroninio pašto adresu: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. , vadovaujantis Molėtų gimnazijos vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašu.
  • rekomenduojame pranešimą teikti užpildant šią Pranešimo apie pažeidimą formą arba laisvos formos pranešimu, nurodant savo vardą, pavardę, asmens kodą arba gimimo datą, jeigu asmens kodo neturi, darbovietę, kontaktinius duomenis (gyvenamąją ir (ar) korespondencijos gavimo vietą arba elektroninio pašto adresą, telefono numerį ar kitus duomenis ryšiui palaikyti); duomenis apie pažeidimą (kas, kada, kokiu būdu ir kokį pažeidimą rengiasi daryti, daro ar padarė ir pan.); sužinojimo apie pažeidimą datą ir aplinkybes; jei įmanoma, bet kokius turimus dokumentus ar informaciją, atskleidžiančią galimo pažeidimo požymius; ar apie pažeidimą jau yra kam nors pranešęs ir, jei pranešė, kam buvo pranešta, ar buvo gautas atsakymas; kad yra susipažinęs su teisinėmis pasekmėmis už melagingos informacijos teikimą. 

SVARBU! Teikiant laisvos formos pranešimą, būtina nurodyti, kad pranešimas teikiamas vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymu nurodant, kad „ŠI INFORMACIJA TEIKIAMA VADOVAUJANTIS PRANEŠĖJŲ APSAUGOS ĮSTATYMU“. Siunčiant pranešimą paštu Molėtų gimnazijos administracijai, adresu: Jaunimo g. 5 , LT-33127, Molėtai, po adresato pavadinimu turi būti nurodoma žyma „KOMPETENTINGAM SUBJEKTUI ASMENIŠKAI“;

  • žodžiu, tiesiogiai atvykęs į gimnaziją pas kompetentingą subjektą (Mokytojų kambarys, Pavaduotojų kab., Jaunimo g. 5, LT-33127, Molėtai). Šiuo atveju kompetentingas subjektas, gavęs informaciją apie pažeidimą pateikiančio asmens sutikimą, turi teisę užfiksuoti susitikimą – daryti pokalbio įrašą ir jį išsaugoti patvarioje laikmenoje, kurioje galima rasti ieškomą informaciją, arba užpildyti Pranešimo apie pažeidimą formą su prierašu „Užpildyta pagal pareiškėjo žodžius“.

Informaciją apie pažeidimą galite pateikti Molėtų rajono savivaldybės administracijai:

  • vidiniu kanalu elektroninio pašto adresu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. ar tiesiogiai Molėtų rajono savivaldybės administracijoje už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingai Sigita Saugūnienė, vadovaujantis Molėtų rajono savivaldybės administracijos informacijos apie pažeidimus pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą teikimo tvarkos apraše nurodytais būdais.

  • Informaciją apie pažeidimą pateikiantis asmuo dėl pažeidimo gali su pranešimu tiesiogiai kreiptis į kompetentingą instituciją – Lietuvos Respublikos prokuratūrą ar Specialiųjų tyrimų tarnybą (STT).

Nuoroda: https://www.moletai.lt/praneskite-apie-korupcija/ 


Mokymai:

 

 

Informacija atnaujinta 2024-05-22

Copyright © 2024. Molėtų gimnazija  Rights Reserved.